icrax.com Satış Sözleşmesi

İcrax.com Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR :
İcra takip yazılımını satın alan; ( US ) bundan sonra “kullanıcı“ olarak anılacaktır.
İcra takip yazılımı hizmetini sunan; Diletişim Haberleşme İletişim Bil. Tek. Tur. Rek. Dan. Tic. Ltd. Şti (Hacettepe Teknokent Üniversiteliler Mahallesi 1596. Cad. Safir Blokları E Blok No:302 Beytepe/ANKARA ) firması sözleşmede bundan sonra “sağlayıcı” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Sözleşme süresince kullanıcı tarafından, mülkiyet hakkı icraX.com’ a ait yazılımın internet üzerinden kullanma hakkının kiralanması, veri saklaması, teknik destek hizmeti verilmesi ile tarafların yükümlülük, hak ve menfaatlerinin düzenlenmesi iş bu sözleşmenin konusudur.

3. KARŞILIKLI TAAHHÜTLER:
Sözleşmenin tarafları olarak hareket eden SAĞLAYICI ve KULLANICI aşağıda belirten hak ve yükümlülüklerini karşılıklı olarak taahhüt edip kabul ve imza etmişlerdir.

4. KULLANICI HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Kullanıcı hatası sayılacak izinsiz kullanıma mahal verecek davranışlardan kaçınmak, özen göstermek kullanıcının sorumluluğundadır.
4.2. Kullanıcının, icraX.com vasıtasıyla yarattığı veri içeriğinin sorumluluğu kullanıcı ‘ya aittir. Sağlayıcı hiçbir şekilde bu verilerin içeriğinden sorumlu tutulamaz.
4.3. Kullanıcı, sisteme girmek için kullandığı kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliğinden sorumludur.
4.5. Kullanıcı, kiraladığı yazılım hizmetine ulaşmak için kullandığı cihazın güvenliğini sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
4.6. Üyelik kaydının yapılabilmesi için üye bilgilerinin tam ve doğru olarak verilmesi zorunludur. Aksi takdirde üyelik kaydı yapılamaz ve kullanıcı programı kullanmaya başlayamaz.
4.7. Kullanıcı, siteye üye olurken geçerli bir mail adresi vermek zorundadır. Programla ilgili değişiklikler kullanıcılara üye olurken bildirdikleri mail adreslerine gönderilecektir. Geçersiz bir mail adresi bildirilmesinden dolayı kullanıcılara bildirilemeyen değişiklikler ve güncellemeler dolayısıyla kullanıcıların uğrayacağı zararlardan sağlayıcı sorumlu değildir.
4.8. Kullanıcı bildirmiş olduğu adres, e-mail ve telefon numaralarında değişiklik olması halinde bunları yazılı olarak sağlayıcıya bildirmek zorundadır. Aksi halde, her türlü bildirim sözleşme esnasında kullanıcı tarafından bildirilmiş olan adres, e mail ve telefon numaralarına yapılacaktır. Değişikliklerin bildirilmemesinden doğacak zarar ve hak kayıplarından sağlayıcı sorumlu değildir.
4.9. Kullanıcı, bu sözleşme ile aldığı hakları ücretli ya da ücretsiz bir başka kişi ya da kuruma devredemez, kiralayamaz, kullandıramaz. Aksi durumlarda sağlayıcı, kullanıcıya verilen hizmeti haber vermeksizin geçici ya da kalıcı olarak durdurma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda oluşabilecek zararlardan ve kayıplardan sağlayıcı sorumlu tutulamaz.
4.10. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetlere erişimle ilgili olarak bir problemle karşılaştığında en kısa sürede çözülmesi için www.icrax.com adresinde yer alan destek telefonlarını aramak, destek e-posta adresine (destek@icrax.com) e-posta göndermek suretiyle arızayı derhal bildirmelidir.
4.11. İş bu sözleşmeye taraf kullanıcı; isminin, sahibi veya ortağı olduğu hukuk ya da danışmanlık bürosunun isminin ve ambleminin, icrax.com markası çatısı altında referans olarak kullanılmasına ve yayınlanmasına onay ve icazet vermiştir.

5. SAĞLAYICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Sağlayıcı, kullanıcıya abonelik süresince programının kullanımı ile ilgili teknik destek ve eğitimi internet üzerinden veya destek telefon hatlarından sağlayacaktır.
5.2. Sağlayıcı, dilediğinde online icra yazılımı üzerinde içerik, grafik ve tasarım geliştirme ve güncelleme yapabilme hakkına sahiptir. Yıllık içeriksel güncellemelerin yapılma zamanlamasına dair sağlayıcının herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.
5.3. Sağlayıcı’nın programın yayınını, bakım ve güncelleme amaçlı herhangi bir zaman diliminde geçici olarak durdurabilme ve öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Ancak her halükârda kullanıcı, ücretini ödemiş oldukları dönemin sonuna kadar icra programını kullanmaktan mahrum edilemez. Aksi halde, yasalarla düzenlenmiş olan olağan üstü haller hariç olmak üzere, akdin feshi hükümleri devreye girer.
5.4. Güvenlik ve gizlilik politikası gereği, kullanıcının sisteme girdiği bilgiler, sadece kullanıcıya aittir. Olası kötü niyetli kullanımı önlemek için siteye giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı tarih, saat ve IP (internet) adresi kaydedilmektedir ve ortaya çıkabilecek kötü niyetli kullanımda, bu bilgilerin olası bir hukuki süreçte delil olarak kullanılmak üzere Resmi makamlarca talep edilmesi halinde, sadece yasal zorunluluk hallerinde sağlayıcı tarafından ilgili mercilere verilecektir.
5.5. İcra takip yazılımının tüm hakları icrax.com’a aittir. Kullanılmış olan tasarım, grafik ve içerik kopya edilemez. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve pazarlanamaz. Aksi halde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nun bilişim suçları başlığı altında düzenlediği ilgili kanun ve hükümler uygulanacaktır.
5.6. Kullanıcının, bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, icrax.com bu sözleşmeyi tek taraflı olarak hemen sona erdirebilir. Bu durumda üyenin kullanıcı hesabı dondurulur. Kullanıcıya raporlama yolu ile bilgilerini aktarabilmesi için 1 ay süre ile veri girişi izni olmadan kullanım hakkı verilir.
5.7. Güvenlik ve gizlilik politikası gereği, kullanıcının sisteme girdiği bilgiler, sadece kullanıcıya aittir. Bu verilerin güvenliğinin sağlanması için endüstri standardı önlemler uygulanır. Sitede yer alan bilgiler için veri güvenliği maksimum düzeyde tutulur. Olası kötü niyetli kullanımı önlemek için siteye giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı tarih, saat ve IP (internet) adresi kaydedilmektedir ve ortaya çıkabilecek kötü niyetli kullanımda, bu bilgilerin olası bir hukuki süreçte delil olarak kullanılmak üzere Resmi makamlarca talep edilmesi halinde, sadece yasal zorunluluk hallerinde sağlayıcı tarafından ilgili mercilere verilecektir.
5.8. İcra takip programımızda bulunmakta olan faiz kalemleri içerisindeki; en yüksek mevduat faizi, kamu bankaları en yüksek mevduat faizi, en yüksek işletme kredisi faizi oranları merkez bankasının www.tcmb.gov.tr adresindeki resmi sitesindeki azami oranlar kullanılmak suretiyle güncellenmektedir. Mahkeme uygulamalarında işbu faiz oranları için değişik uygulamalar ve çeşitli mahkeme kararları bulunmaktadır. İcrax mahkeme kararlarındaki değişik uygulamalar dolayısıyla kullanıcıların yukarıdaki faiz oranlarını kullanmalarından doğacak zararlardan sorumlu değildir. Ayrıca kullanıcı icra takip programında kendi tanımlayacağı faiz oranları ekleyebilir.

6. EĞİTİM:
6.1. Kullanıcıya, en az 3 saatlik “icraX’a Giriş” ve 3 saatlik “İleri icraX” eğitimi çevrim içi olarak verilecektir.
6.2. KULLANICI, standart program eğitimi ya da ek eğitim taleplerinde bulunabilir.
6.3. Eğitim karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak, KULLANICI’nın iş yerinde veya SAĞLAYICI’nın merkezinde olabilir. Eğitimin, ne zaman, ne sürede ve hangi kapsamda olacağı SAĞLAYICI ve KULLANICI tarafından birlikte belirlenir.
6.4. KULLANICI, çalışanların eğitiminin sürekliliğini sağlamakla sorumludur. Eğitim amaçlı olarak KULLANICI’nın iş yerine gelen, eğiticiye yeteri kadar zaman ayrılmaması veya geldiği halde eğitimi verememesi gibi durumlarda, eğitim çalışması yapılmış sayılır.
6.5. Kullanıcının bürosundaki ek eğitimler ücrete tabidir. 100.00.- TL+KDV x kişi/gün+yol+yemek+konaklama şeklinde ücretlendirilecektir.

7. ÖDEME:
7.1. Kullanıcı kredi kartı ve havale/EFT ödeme yolu ile ödeme yapabilir.
7.2. Kredi kartı ile ödeme yapılması halinde, kullanıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve kullanıcı arasındaki “kredi kartı sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3. Havale/EFT ile ödeme; sağlayıcının anlaşmalı olduğu bankalardan birine havale/EFT yapılarak gerçekleştirilir. Sağlayıcının hesabına geçen meblağ ödeme miktarı olarak kabul edilecek, bankaların yapacağı havale ve EFT kesintileri kullanıcı üzerinde kalacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “gönderen bilgilerinin” fatura bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.
7.4. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin/EFT’nin sağlayıcını banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.

8. SÖZLEŞME BEDELİ:
Sözleşme Bedeli;

----------------------------------
TOPLAM : 0,00 ₺ + KDV
KDV(%18): 0,00₺
----------------------------------
GENEL TOPLAM : 0,00₺

Bu sözleşmenin ekinde yer alan, ürünün bedelini ve ödenme şeklini içeren “ÖDEME FORMU” iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır.

9. CAYMA HAKKI:
Kullanıcı, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

10. FESİH:
Taraflar aşağıda belirtilen sebeplerin varlığında sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. KULLANICI’nın SAĞLAYICI’ya olan borçları ile ilgili temerrüde düşmesi halinde, Tarafların sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde, KULLANICI’nın ticari işletmesini devretmesi halinde,
Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK:
İş bu sözleşme; 11 (Onbir) ana maddeden oluşmuş, 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiş olup, 22/07/2018 tarihinde taraflarca imzalanıp teslim alınmıştır.

SAĞLAYICI

 

KULLANICI

Tel:

E-Posta: 

icrax.com ©2018   |   AvioSoft

bir Diletişim Haberleşme Ltd. Şti. ürünüdür.

veya

Kimlik bilgileriniz ile giriş yapın

veya    

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account